010 – 2040 488     SPOED 06 – 5141 6680 praktijk@aleidaverloskunde.nl

Klachten­regeling

We proberen er alles aan te doen om jou goed te begeleiden. Zit je met vragen of ontevredenheid over de begeleiding, bespreek dit dan met ons. We praten er samen over en proberen tot een oplossing te komen.

Het voorleggen van jouw klacht

We hopen natuurlijk dat het niet zo ver komt, maar het kan gebeuren dat we er samen niet uitkomen. In dat geval kunt u de klacht voorleggen aan de Klachtencommissie van de KNOV voor een onafhankelijk oordeel.
De KNOV klachtencommissie:

  • Heeft geheimhoudingsplicht.
  • Behandelt uw klacht onafhankelijk.
  • Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor.
  • Doet uitspraak over de gegrondheid van je klacht.
  • Kan een aanbeveling aan de verloskundige doen.
  • Doet geen uitspraak over de aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding.

Het adres van de klachtencommissie waar ook het klachtenreglement kan worden opgevraagd is:

Klachtencommissie KNOV
Postbus 2001
3500 GA Utrecht