Hielprik en gehoortest

IMG_9660.JPGHielprik

In Nederland worden alle pasgeborenen, na toestemming van de ouders, gecontroleerd op 17 (meest erfelijke) afwijkingen. Deze controle vindt plaats door middel van de zogenaamde hielprik. Bij de hielprik wordt bloed afgenomen, op een kaartje verzameld en vervolgens opgestuurd naar een laboratorium. De hielprik wordt bij voorkeur tussen de vierde en zevende dag na de geboorte geprikt.

In Schiedam komt de wijkverpleegkundige de hielprik en de gehoorscreening afnemen bij jullie kindje. 

Als er geen afwijkingen gevonden worden krijgt u geen bericht, als er wel een afwijking gevonden wordt krijgt u van het laboratorium schriftelijk bericht met verdere instructies. Ook de huisarts ontvangt dit bericht. Geen bericht is dus goed bericht.

De afwijkingen waar naar gezocht wordt zijn meestal erfelijk, niet te genezen maar wel te behandelen. Indien tijdig met behandeling gestart is, zijn er vaak geen blijvende gevolgen voor de baby. Dit is de reden van de vroege screening.

Uit het onderzoek kan ook blijken dat jullie baby drager is van een afwijking. Een drager van een afwijking is zelf niet ziek maar kan de afwijking overdragen aan zijn of haar kinderen. Dit dragerschap wordt, met uw toestemming, aan u gemeld.

Via deze site in drie talen de folders van het RIVM over de hielprik te downloaden.

Gehoortest

De gehoorscreening wordt ook tijdens het bezoek van de wijkverpleegkundige verricht om te kijken of jullie kindje kan horen. Deze uitslag krijgen jullie gelijk te horen.

Aanmelding

Jullie moeten zelf jullie kindje aanmelden, zodat de wijkverpleegkundige langs kan komen. Dit kan op het telefoonnummer : 010 - 44 44 66 5

Voor mensen woonachtig buiten Schiedam wordt de hielprik door de verloskundige gedaan en wordt u door het consultatiebureau opgeroepen om de gehoorscreening daar te laten verrichten.