Klachtenregeling

IMG_9597.JPGWe proberen er alles aan te doen om jou en je kindje goed te begeleiden. Zit je met vragen of ontevredenheid over de begeleiding, bespreek dit dan met ons.

We praten er samen over en proberen tot een oplossing te komen. Misschien is er sprake van een misverstand en kan dat in een gesprek opgelost worden. We maken graag een afspraak voor een gesprek.

We hopen natuurlijk dat het niet zover komt, maar het kan gebeuren dat we er samen niet uitkomen. In dat geval kunt u de klacht voorleggen aan de Klachtencommissie van de KNOV voor een onafhankelijk oordeel.

De KNOV klachtencommissie:

  • Heeft geheimhoudingsplicht.
  • Behandelt uw klacht onafhankelijk.
  • Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor.
  • Doet uitspraak over de gegrondheid van je klacht.
  • Kan een aanbeveling aan de verloskundige doen.
  • Doet geen uitspraak over de aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding.

Het adres van de klachtencommissie waar ook het klachtenreglement kan worden opgevraagd is:

Klachtencommissie KNOV
Postbus 2001
3500 GA Utrecht