Controles

IMG_9632.jpgEerste controle

Wij plannen graag een eerste afspraak met u bij 7 weken zwangerschap. Met de eerste dag van uw laatste menstruatie kunt u berekenen hoever uw zwanger bent. U krijgt bij de eerste afspraak een echo waarmee wordt gekeken naar de hartactie van de baby. Na deze afspraak plannen wij met u de termijnecho en het intakegesprek. Bij de eerste controle verzoeken wij u uw verzekeringsgegevens en legitimatie  mee te nemen

Intake

We streven ernaar de het intakegesprek en de termijnecho tussen de tiende en twaalfde week te laten plaatsvinden. Dit is een afspraak die ongeveer 60 min duurt. Er worden dan allerlei vragen aan u gesteld over uw gezondheid, eventuele ziektes en medicatiegebruik.

Ook wordt er gevraagd naar aandoeningen in uw familie en over de gezondheid van uw partner. We zullen vragen naar eventueel eerdere zwangerschappen, hoe deze zijn verlopen en hoe de bevalling(en) gingen.

Tijdens het intakegesprek krijgt ook veel informatie. U krijgt informatie over voeding tijdens de zwangerschap en over prenatale screening, maar er wordt ook kort aangestipt wat uw dient te regelen in de zwangerschap. 

De lichamelijke onderzoeken worden ook verricht tijdens de intake. U wordt gewogen en uw bloeddruk wordt gemeten. Uiteraard is er ook nog tijd om uw vragen te beantwoorden. 

Aan het eind van dit consult wordt er bloed bij u afgenomen. De uitslagen van het bloedonderzoek hoort u de volgende controle. Is er iets bijzonders mee, dan nemen wij uiteraard eerder contact met u op. Kijk ook bij de veelgestelde vragen.

Het intake gesprek is gecombineerd met de termijnecho. De termijnecho wordt gemaakt om te bepalen hoe lang u zwanger bent. Op basis van deze echo wordt de bevallingsdatum bepaald. Deze datum staat ook op uw zwangerschapsverklaring die u nodig hebt om zwangerschapsverlof aan te vragen 

Vervolgcontroles

Tijdens de zwangerschap controleren wij regelmatig het verloop van uw zwangerschap. Meestal zijn er elke 4 weken controles in de 1e helft van de zwangerschap. Dit worden er steeds meer. Aan het einde van uw zwangerschap komt u wekelijks op controle. 

Schema controles
1e controle: 7 weken
Intake & Termijnecho: 10 – 12 weken
2e controle: 14 – 16 weken
16e – 24e week: om de vier weken
24e – 30e week: om de drie weken
30e – 36e week: om de twee weken
36e – 42e week: iedere week

Tijdens elke controle wordt gevraagd hoe u zich voelt en hoe u de zwangerschap beleeft. U kunt ook al uw vragen kwijt. Het is handig om deze vragen als geheugensteuntje vooraf al op papier te zetten. Aan het einde van de zwangerschap wordt de bevalling uitgebreid besproken. Aan bod komen dan uw wensen & verwachtingen en de belinstructies

Lichamelijk Onderzoek
Tijdens een controle wordt er niet alleen maar gesproken, want er worden ook controles verricht: 

  • Bij elk bezoek wordt de groei van uw baarmoeder gecontroleerd.
  • Via een doptone op uw buik wordt vanaf de 3e maand de hartslag van de baby beluisterd.
  • In de laatste maanden van de zwangerschap voelen wij ook de ligging van de baby.
  • In de laatste weken wordt gevoeld of het hoofdje of eventueel de billetjes (bij stuitligging) van de baby indalen in het bekken.
  • Bij elk bezoek wordt de bloeddruk gemeten.
  • Bij elk bezoek wordt het gewicht gemeten. 

Bloedonderzoek kan om verschillende redenen in de loop van de zwangerschap worden herhaald. Met name ter controle van het Hb (ijzergehalte), maar ook controle van uw bloedsuikerwaarde(n) is soms wenselijk.