Echoscopie

IMG_3333.jpg (1)Naast de verloskundige praktijk heeft Aleida ook een goed lopend, professioneel echocentrum. Praktijk Aleida is aangesloten bij de Stichting Prenatale Screening Zuid-West Nederland en is hiermee in de directe omgeving de enige praktijk die zelfstandig de volledige prenatale screening (Combinatietest en 20-weken echo) mag uitvoeren. 

De echoscopistes bij Aleida kunnen en mogen verschillende soorten zwangerschapsecho's verrichten zoals:

Vitaliteitsecho

Alle zwangeren krijgen rond 7-8 weken een vroege echo aangeboden. Hierbij bekijken we of er hartactie aanwezig is, of er sprake is van een eenling- of meerlingzwangerschap en of de zwangerschap zich in de baarmoeder bevindt. In de meeste gevallen zal deze echo vaginaal gemaakt moeten worden, hiervoor is een lege blaas noodzakelijk.

Termijnecho

De termijnecho wordt gemaakt om te bepalen hoe lang u zwanger bent. Op basis van deze echo wordt de bevallingsdatum bepaald. Deze datum staat ook op uw zwangerschapsverklaring die u nodig hebt om zwangerschapsverlof aan te vragen 

Nekplooimeting

De nekplooimeting is een onderdeel van de kansbepalende combinatietest naar het Downsyndroom, Patausyndroom en Edwards syndroom. De nekplooimeting wordt alleen gedaan indien u kiest voor de combinatietest. De echo wordt gemaakt in de periode van 11 tot 14 weken zwangerschap. Bij dit onderzoek wordt de dikte van de nekplooi van de baby gemeten. De nekplooi is een dun vochtlaagje onder de huid in de nek. Het onderzoek brengt geen risico’s met zich mee voor jou of je kind.

SEO (20 weken echo)

Als u ongeveer 20 weken zwanger bent kunt u kiezen voor het zogenaamde Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO). De informatie en het doel van van dit onderzoek krijgt u tijdens het intakegesprek uitgelegd. Deze echo heeft als doel het nakijken op zichtbare aangeboren afwijkingen. Het onderzoek richt zich vooral op afwijkingen aan de werverkolom, schedel en hersenen (open ruggetje, open schedel), en ook de andere orgaansystemen worden onderzocht. Ook wordt naar de groei van de baby, de hoeveelheid vruchtwater gekeken en waar de placenta in de baarmoeder ligt. Veel ernstige afwijkingen kunnen bij de echo opgespoord worden, maar niet alle afwijkingen kunnen worden uitgesloten. Let wel: De SEO is geen pretecho maar een serieus medisch onderzoek. (Gelieve bij de 20-weken echo geen (jonge) kinderen mee te nemen, daar het onderzoek minstens 40 min. duurt en de echoscopiste geconcentreerd moet kunnen werken.)

Placentalokalisatie 

Indien er tijdens de 20-weken echo is gezien dat de placenta op dat moment nog laag lag bij de baarmoedermond, wordt er bij een termijn van 30-32 weken opnieuw gekeken naar de locatie van de placenta. Een grote kans is namelijk dat de placenta omhoog is gegroeid met de baarmoeder mee. Indien wij bij 30- 32 weken nog steeds een laagliggende placenta zien, zullen wij een consult regelen bij de gynaecoloog om te bepalen of dit consequenties heeft voor de zwangerschap en/of de bevalling. 

Liggingsbepaling

Als rond de 35 weken zwangerschap het vermoeden bestaat dat de baby niet met het hoofdje naar beneden ligt wordt een liggingsecho gemaakt.

Groeiecho

Wanneer een groeicontrole wordt verricht, worden het hoofdje, de buikomvang en de beenlengte gemeten. Op die manier wordt duidelijk of het kindje volgens verwachting groeit. De groeicontrole kan op verzoek van ons meerdere keren herhaald worden, zodat er een goed beeld van de groei van het kindje ontstaat: een groeicurve. Tevens wordt de hoeveelheid vruchtwater bepaald. Een echo groeicontrole kan plaatsvinden tussen 22 en 40 weken.

Echo Bloedverlies

Niet altijd kan er een reden gevonden worden van het bloedverlies maar het is soms wel noodzaak om verdere onderzoeken te verrichten. Zo kan er met de echo gekeken worden of er te zien is wat de oorzaak is van het bloedverlies. 

Niet al deze soorten echo's zijn echter bij iedere zwangere gewenst, nodig of geïndiceerd.

Tot nu toe zijn geen nadelige of schadelijke effecten van echoscopisch onderzoek bekend. 

Per 1 mei 2014 werkt Aleida samen met Verloskundigen praktijk LIV, werkzaam in Maassluis, Maasland en Vlaardingen. De samenwerking betreft het verrichten van de nekplooimeting en de 20 weken echo. Vanaf deze tijd is het mogelijk dat er naast cliënten van Aleida, ook cliënten van LIV in de wachtkamer zitten.