Gynaecoloog en Huisarts

gynaecoloog.jpgIn Nederland werken wij met een systeem waar er een scheiding ligt tussen de eerste lijn (verloskundigen) en de tweede lijn( gynaecoloog).

Zo lang u gezond zwanger bent van een gezond kind, bent u onder controle van een verloskundige. Je zou haar kunnen zien als “de specialist” op het gebied van de gezonde zwangerschap, baring en het kraambed. Begeleiding door de verloskundige wordt ook wel de eerste lijn genoemd. Gedurende de hele zwangerschap zal de verloskundige bij elke controle afwegen of de zwangerschap normaal verloopt. Twijfelt de verloskundige hier aan, dan vraagt zij/hij advies aan de gynaecoloog. 

Wat doet de gynaecoloog

De gynaecoloog begeleidt zwangerschappen met een hogere kans op complicaties. Deze complicaties eisen extra medische zorg die in het ziekenhuis door middel van aanvullend onderzoek of behandeling gegeven kan worden. Ook begeleidt de gynaecoloog de gecompliceerde bevalling.

In het Vlietland ziekenhuis werken tweedelijns verloskundigen op de polikliniek en op de verloskamers. Zij begeleiden daar samen met de gynaecoloog de gecompliceerde bevallingen. Wij hebben een prettige samenwerking met de gynaecologen in de regio.

Indien de zwangerschap geheel of gedeeltelijk door de gynaecoloog werd gecontroleerd blijft er wel de mogelijkheid Aleida de Nazorg  te laten verrichten. 

Wat doet de huisarts

Tijdens de zwangerschap kunnen er ook situaties voorkomen dat wij de klachten die u eventueel hebt niet kunnen verklaren aan de hand van de zwangerschap. Dan kunnen wij u doorsturen naar de huisarts. De huisarts zal dan kijken of hij de verdere begeleiding van de klacht op zich kan nemen. Ook kunnen we u verwijzen naar de huisarts om bepaalde medicijnen voor te laten schrijven.

De huisarts krijgt van ons na de bevalling schriftelijk bericht over het verloop van de zwangerschap en de bevalling