Wat te regelen?

IMG_9612.JPGKraamzorg

Kraamzorg is uniek in de wereld. Behalve Nederland is er geen ander land ter wereld waar vrouwen een verzorgende krijgen die hen ondersteunt tijdens het kraambed. De taken van de kraamverzorgende zijn onder andere jullie leren de baby te verzorgen en zij helpt u bij de borstvoeding. Zij doet dagelijks controles om te kijken of moeder goed herstelt na de bevalling. Ook controleert zij het kind op onder andere het gewicht, de temperatuur, de plas- en poepluiers en de alertheid om te beoordelen hoe het met jullie kindje gaat. De verloskundige beoordeelt deze controles tijdens haar bezoek. Wij zijn dan ook van mening dat de verse moeder en vader niet zonder kraamzorg kunnen. Kraamzorg moet,vinden wij! Een kraamverzorgende blijft ongeveer 8 dagen na de bevalling.

Aanmelden
U kunt zich na de termijnecho al aanmelden bij de kraamzorg. Doe dat zo vroeg mogelijk, het liefst als u een week of 12 zwanger bent, maar uiterlijk in de 20e week. Zo is de kans het grootst dat u het aantal uren kraamzorg krijgt dat u nodig hebt. 

Kosten
De kosten van kraamhulp en de wijze waarop het georganiseerd wordt zijn afhankelijk van de wijze waarop u verzekerd bent. Wij adviseren u eerst contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. 

Erkenning en Ouderlijk gezag

Wanneer u niet volgens de Nederlandse wet getrouwd bent is er nog een keuze welke achternaam jullie kindje krijgt: die van moeder of die van vader.Zolang er niets geregeld wordt zal het kindje standaard de achternaam van moeder krijgen. Willen jullie dat het kind de achternaam van de vader krijgt dan moet je dit voor de bevalling regelen (het liefst voor de 30 weken). De vader moet dan zijn kind erkennen. Jullie kunnen dit samen regelen met jullie identiteitsbewijs bij het gemeentehuis. Let op: de erkenningregeling geldt ook voor geregistreerde partners. 

Rechten en plichten
De vader krijgt door de erkenning het recht en de plicht om het kind te onderhouden. Met een erkenning krijgt de vader niet meteen het ouderlijk gezag en ook geen omgangsrecht in het geval jullie relatie mis zou lopen. Om ouderlijk gezag te krijgen moet een apart verzoek worden ingediend bij de griffie van het kantongerecht. 
Alleen als het kind is geboren uit een geregistreerd ouderschap en de vader het kind heeft erkend, krijgt de vader automatisch ouderlijk gezag. Bij een geregistreerd ouderschap hoeft een vader dus geen verdere actie te ondernemen om ouderlijk gezag te krijgen, wel moet het kind officieel worden erkend.

Kosten
De kosten voor de procedure van de erkenning is gratis maar aan het opvragen van de benodigde documenten bij de gemeente zijn wel kosten verbonden.

Zwangerschapsverlof

U bent wettelijk verplicht uiterlijk 3 weken voor ingang van uw zwangerschapsverlof aan uw werkgever te vertellen dat u zwanger bent. Voor uw werkgever is het uiteraard prettiger als u dit eerder doet. Zo kan hij of zij alvast op zoek naar een geschikte vervanger.

U mag maximaal 6 weken voor de uitgerekende datum (34 weken) met verlof gaan. U bent echter verplicht om minimaal 4 weken voor de uitgerekende datum (36 weken) te stoppen met werken. Het totale verlof duurt 16 weken. U hebt dus altijd minimaal 10 weken na je bevalling vrij, ook wanneer de baby later dan gepland geboren wordt. Met uw zwangerschapsverklaring kunt u uw verlof aanvragen. U kunt de verklaring aan de assistentes of aan de verloskundige vragen. Zij zal de verklaring voor je maken en ondertekenen.

Op de zwangerschapsverklaring staat:
dat u zwanger bent
wanneer de vermoedelijke bevallingsdatum is
uw persoonlijke gegevens
uw burgerservicenummer

Voor meer informatie over uw rechten tijdens uw zwangerschap op uw werk kunt u naar de website: de verloskundige.nl

Zwangerschapscursus

Tijdens uw zwangerschap krijgt u van ons veel informatie over uw zwangerschap, bevalling en kraamperiode. Toch is het vaak erg leuk en leerzaam om een zwangerschapscursus te volgen. U kunt ervaringen uitwisselen met andere zwangeren, krijgt ademhalings- en ontspanningsoefeningen voor de bevalling en veel tips en informatie. De startdatum is afhankelijk van het soort cursus dat je volgt. De meeste cursussen starten rond de 24e week. 

Er bestaan verschillende vormen van zwangerschapscursussen:

Kijk welke u het meeste aanspreekt en schrijf u alvast in. Bij sommige cursussen is het de bedoeling dat de partner altijd meegaat. Bij andere cursussen zal hij (of zij) maar een enkele keer mee kunnen.

Kraampakket

Wij zien graag dat er een kraampakket in huis aanwezig is. In een kraampakket zitten onder andere kraamverband, steriele gaasjes en celstofmatjes. Sommige drogisterijen verkopen complete kraampakketten. Informeer bij uw zorgverzekeraar of die een kraampakket verstrekt.

Ook als u van plan bent om in het ziekenhuis te bevallen, is het verstandig om een kraampakket in huis te hebben. Het kan altijd zo zijn dat je onverwachts thuis bevalt. Zet ongeveer vier weken voor uw bevalling uw bed op klossen. Uw bed moet op ongeveer 80 centimeter hoogte staan. Dat is een goede werkhoogte voor de verloskundige en de kraamhulp.

Kinderopvang

U denkt er vast nog niet aan, maar er moet alvast nagedacht worden over de eventuele kinderopvang wanneer jullie weer beiden aan het werk zijn. Veel kinderopvang organisaties hebben een wachtlijst. Dan is het dus raadzaam jullie kindje alvast in de zwangerschap in te schrijven.